DDF laat zien hoe ontwerpers wereldwijd vormgeven aan een positieve toekomst

Dutch Design Foundation (DDF) is optimistisch en gelooft in het probleemoplossende vermogen van designers om de wereld een betere plek te maken. DDF biedt designers daarom kansen, ondersteuning, publiciteit en een platform. Maar hoe doen we dat precies?

We doen dit op verschillende manieren. Aan de hand van grote en kleine evenementen, exposities, talks, prijzen en debatten, biedt DDF een platform voor de beste en meest veelbelovende designers. Op die manier helpen we hen om hun ideeën en werk te verspreiden. De foundation organiseert Dutch Design Week, World Design Embassies, Dutch Design Awards en Design Works. DDF stimuleert en inspireert, met een bereik tot ver buiten Nederland.

We stellen onszelf daarbij altijd een dubbele opgave: We versterken de positie en betekenis van Nederlandse ontwerpers en we laten zien hoe ontwerpers wereldwijd vormgeven aan een positieve toekomst. Om dat te bereiken manifesteert DDF zich in vier rollen: Matchmaker (we brengen ontwerpers in contact met opdrachtgevers); ‘Accelerator’ (we versnellen het onderzoeks- of creatieproces); Podium (we bieden op verschillende manieren een internationaal podium); Inspirator (met verkenningen van de toekomst inspireren we hen die verandering kunnen bewerkstelligen).

Bestuur

Martijn Paul;en
Martijn Paulen Bestuurder Dutch Design Foundation E-mail
Igor van Hooff Bestuurder Dutch Design Foundation E-mail

Office Management

Heidi van Heumen
Heidi van Heumen Office Manager Dutch Design Foundation E-mail
Elze Bosch
Elze Bosch Management Assistant Dutch Design Foundation E-mail

Programme & Community Dutch Design Week

Jorn Konijn
Jorn Konijn Head of Programme Dutch Design Foundation E-mail
Lisa Hardon
Lisa Hardon Programme & Community Manager Dutch Design Week E-mail
Marleen van Bergeijk
Marleen van Bergeijk Programme & Community Manager Dutch Design Week E-mail
Vincent van Herk
Vincent van Herk Programme & Community Manager Dutch Design Week E-mail
Wisse Ankersmit
Wisse Ankersmit Jr. Programme Manager Dutch Design Week E-mail
Maartje Gruijters
Maartje Gruijters Community & Location Manager Dutch Design Week E-mail
Marscha Simon
Marscha Simon Community Manager Dutch Design Week E-mail

Dutch Design Awards

Frederiek Dijkstra
Frederiek Dijkstra Senior Project Leader Dutch Design Awards E-mail

Design Works

Marianne Aarnoudse
Marianne Aarnoudse Head of Design Works Dutch Design Foundation E-mail
Julie Trienekes
Julie Trienekens Manager Marketing, Communications & PR - Design Works Dutch Design Foundation E-mail
Penyue Yang
Penyue Yang Jr. Marketing & Communication Design Works Dutch Design Foundation E-mail
Joanne Houmes
Joanne Houmes Project Manager WDE & WIL Dutch Design Foundation E-mail
Dries van Wagenberg
Dries van Wagenberg Programme Manager What if Lab What if Lab E-mail
Lio de Bruin
Lio de Bruin Assistant Programme Manager What if Lab What if Lab E-mail
Evelien ten Elsen
Evelien ten Elsen Senior Project Manager WDE World Design Embassies E-mail
Katja Lucas
Katja Lucas Senior Project Manager Design Works Dutch Design Foundation E-mail

PR

Maxi Meissner
Maxi Meissner Manager PR & Media Dutch Design Foundation E-mail
Ingrid van der Wacht
Ingrid van der Wacht International & Public Affairs Dutch Design Foundation E-mail

Marketing Dutch Design Week & Awards

Mark de Greeff
Mark de Greeff Chief Marketing Officer Dutch Design Foundation E-mail
Jip Bierkens
Jip Bierkens Digital Marketing Manager Dutch Design Foundation E-mail
Pleuni van Keulen
Pleuni van Keulen Content Manager Dutch Design Foundation E-mail
Esteban Gomez Roselli
Esteban Gomez Rosselli Social Media Marketeer Dutch Design Foundation E-mail
Ruud Scheerens
Ruud Scheerens CRM & Platform Manager Dutch Design Foundation E-mail

Productie Dutch Design Week & Awards

Elise de Lange
Elise de Lange Senior Operations Manager Dutch Design Foundation E-mail
Marloes Philipse Project Manager & Realisation Dutch Design Foundation E-mail
Romee Beernink
Romée Beernink Project Manager & Realisation Dutch Design Foundation E-mail
Mine Stigter
Mine Stigter Project Manager Permits & Production Dutch Design Week E-mail
Marco Gelissen
Marco Gelissen Production Manager Klokgebouw Dutch Design Week E-mail
Marnix Baert
Marnix Baert Project Manager Ticketing Dutch Design Foundation E-mail
Antoinette Klawer
Antoinette Klawer Volunteer Coordinator Dutch Design Week E-mail
Suna Karaca
Suna Karaça Production / Advisor Dutch Design Week E-mail

Hospitality & Tours Dutch Design Week

Brigitte Ravensbergen
Brigitte Ravensbergen Relationship Manager Partnerships & Design Tours Dutch Design Week E-mail
Marit van der Werf
Marit van der Werf Project Manager Design Tours & Partnerships Dutch Design Week E-mail

Finance & Funds

Ellen Rass
Ellen Rass Head of Funds Dutch Design Foundation E-mail
Mia Theuws
Mia Theuws Administration Dutch Design Foundation E-mail
Hans Pieterse Finance Dutch Design Foundation E-mail
Francoise Vos
Francoise Vos Project Manager Funds Dutch Design Foundation E-mail
Bart Janssen
Bart Janssen Funds Dutch Design Foundation

Dutch Design Foundation (DDF) is een stichting zonder winstoogmerk met een bestuur en een onafhankelijke Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder richten zich bij de uitvoering van hun taken naar de Governance Code Cultuur.

Raad van Toezicht

Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT) DDF. De RvT vergadert gemiddeld vier keer per jaar en de leden dragen onafhankelijk en kritisch bij aan de besluitvorming. De RvT vervult haar werkzaamheden geheel onbezoldigd. De Raad bestaat momenteel uit 3 leden:

Gerrit Bruggeman (voorzitter)
Marleen Crooijmans
Marièlle Beek

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de organisatie alsmede voor het voeren van het financiële beheer en de uitvoering van de beleid en de strategie. Het bestuur van het DDF wordt gevormd door directeur / bestuurder Martijn Paulen en directeur / bestuurder Igor van Hooff.

Raad van Advies

De stichting heeft de mogelijkheid tot het instellen van adviesraden. Er is een Adviesraad Dutch Design Week (DDW) ingesteld waarin momenteel 21 ontwerpers vanuit verschillende disciplines zitting hebben. De Adviesraad DDW komt gemiddeld twee keer per jaar bijeen.
Leden van de Adviesraad hebben de mogelijkheid om, ook buiten de vergaderingen om, het bestuur van advies te voorzien. De leden van de Adviesraad DDW vervullen hun taak geheel onbezoldigd. Leden Raad van Advies Dutch Design Week:

Zuzanna Skalska, Peter Kentie, Caroline Hummels, Bart Ahsmann, Piet Hein Eek, Rob van Hattum, Maarten Hendriks, Tjeerd Veenhoven, Daniel Neugebauer, Rob Almering, Lonny van Ryswyck, Leonne Cuppen, Miriam van der Lubbe, Jorge Alves Lino, Remco van der Craats, Bert Hagendoorn, Raffaela Vandermuhlen, Sjoerd Hoyinck, Jelle Mastenbroek, Thomas Widdershoven.

Onderschrijving codes

DDF onderschrijft de Code Cultural Governance, Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code

What if Lab

World Design Embassies

 • Bouwfonds Property Development
 • Brabant_C
 • Click_NL
 • Center_of_Expertise_Biobased_Economy
 • College_van_Rijksadviseurs
 • Dutch Design Foundation
 • Eindhoven Airport
 • Ecoplex
 • Lente Woningcorporaties
 • Agri meets Design
 • Aqua Minerals
 • ARCA
 • Biobased Creations
 • Bluecity
 • Burokade
 • Cultuur Eindhoven
 • Design_United
 • De Wit / Weisman
 • Stichting Doen
 • Eco+Bouw
 • Energie en Grondstoffen Fabriek-22
 • Foodlab Pulses
 • Forbo
 • Greenport
 • Health Hub Utrecht
 • Jansen by ods
 • Martens keramiek
 • Moonen
 • NRK
 • Oerlemans
 • Searious Business
 • Skipr
 • Stichting Agrodome
 • Stichting Stokroos
 • TenCate
 • Wat is Water
 • Primum

Dutch Design Awards

 • Logo DDW

Dutch Design Week

Labels