DDF laat zien hoe ontwerpers wereldwijd vormgeven aan een positieve toekomst

Dutch Design Foundation (DDF) is optimistisch en gelooft in het probleemoplossende vermogen van designers om de wereld een betere plek te maken. DDF biedt designers daarom kansen, ondersteuning, publiciteit en een platform. Maar hoe doen we dat precies?

We doen dit op verschillende manieren. Aan de hand van grote en kleine evenementen, exposities, talks, prijzen en debatten, biedt DDF een platform voor de beste en meest veelbelovende designers. Op die manier helpen we hen om hun ideeën en werk te verspreiden. De foundation organiseert Dutch Design Week, World Design Embassies, Dutch Design Awards en Design Works. DDF stimuleert en inspireert, met een bereik tot ver buiten Nederland.

We stellen onszelf daarbij altijd een dubbele opgave: We versterken de positie en betekenis van Nederlandse ontwerpers en we laten zien hoe ontwerpers wereldwijd vormgeven aan een positieve toekomst. Om dat te bereiken manifesteert DDF zich in vier rollen: Matchmaker (we brengen ontwerpers in contact met opdrachtgevers); ‘Accelerator’ (we versnellen het onderzoeks- of creatieproces); Podium (we bieden op verschillende manieren een internationaal podium); Inspirator (met verkenningen van de toekomst inspireren we hen die verandering kunnen bewerkstelligen).

Bestuur

Martijn Paul;en
Martijn Paulen Bestuurder Dutch Design Foundation E-mail
Igor van Hooff Bestuurder Dutch Design Foundation E-mail

Office Management

Heidi van Heumen
Heidi van Heumen Office Manager Dutch Design Foundation E-mail

Programme & Community Dutch Design Week

Jorn Konijn Head of Programme Dutch Design Foundation E-mail
Lisa Hardon
Lisa Hardon Programme & Community Manager Dutch Design Week E-mail
Marleen van Bergeijk
Marleen van Bergeijk Programme & Community Manager Dutch Design Week E-mail
Vincent van Herk
Vincent van Herk Programme & Community Manager Dutch Design Week E-mail
Ruud Scheerens
Ruud Scheerens Assistant Programme & Community Dutch Design Week E-mail

What if Lab

Dries van Wagenberg
Dries van Wagenberg Coördinator What if Lab E-mail
Lio de Bruin - What if Lab
Lio de Bruin Assistent What if Lab E-mail

Antenna

Lotte Douwes
Lotte Douwes Antenna World Design Embassies E-mail

Dutch Design Awards

Frederiek Dijkstra
Frederiek Dijkstra Project leader Dutch Design Awards E-mail
Romee Beernink
Romee Beernink Production Dutch Design Awards E-mail

World Design Embassies

Marianne Aarnoudse
Marianne Aarnoudse Project leader World Design Embassies E-mail

Driving Dutch Design

Katja Lucas
Katja Lucas Driving Dutch Design Dutch Design Foundation E-mail

PR

Ingrid van der Wacht
Ingrid van der Wacht International & Public Affairs Dutch Design Foundation E-mail

Marketing

Mark de Greeff
Mark de Greeff Chief Marketing Officer Dutch Design Foundation E-mail
Marloes Philipse Branding & Traffic Manager Dutch Design Foundation E-mail
Julie Trienekes
Julie Trienekens Manager Content Development Dutch Design Foundation E-mail
Jip Bierkens
Jip Bierkens Digital Marketing Manager Dutch Design Foundation E-mail
Elze Bosch
Elze Bosch Marketing Dutch Design Foundation E-mail
Otis Overdijk Social Media Marketeer Dutch Design Foundation E-mail

Productie

Elise de Lange
Elise de Lange Senior Operations Manager Dutch Design Foundation E-mail
Joanne Houmes
Joanne Houmes Production Assistent Dutch Design Week E-mail
Marco Gelissen
Marco Gelissen Production Klokgebouw Dutch Design Week E-mail
Antoinette Klawer
Antoinette Klawer Volunteer Coordinator Dutch Design Week E-mail

Finance & Funds

Ellen Rass
Ellen Rass Head of Funds Dutch Design Foundation E-mail
Mia Theuws
Mia Theuws Administration Dutch Design Foundation E-mail
Hans Pieterse Finance Dutch Design Foundation E-mail
Francoise Vos
Francoise Vos Funds Dutch Design Foundation E-mail
Bart Janssen
Bart Janssen Funds Dutch Design Foundation

Dutch Design Foundation (DDF) is een stichting zonder winstoogmerk met een bestuur en een onafhankelijke Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder richten zich bij de uitvoering van hun taken naar de Governance Code Cultuur.

Raad van Toezicht

Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT) DDF. De RvT vergadert gemiddeld vier keer per jaar en de leden dragen onafhankelijk en kritisch bij aan de besluitvorming. De RvT vervult haar werkzaamheden geheel onbezoldigd. De Raad bestaat momenteel uit 4 leden:

Gerrit Bruggeman (voorzitter)
Hedwig Saam
Marleen Crooijmans
Marièlle Beek

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de organisatie alsmede voor het voeren van het financiële beheer en de uitvoering van de beleid en de strategie. Het bestuur van het DDF wordt gevormd door directeur / bestuurder Martijn Paulen en directeur / bestuurder Igor van Hooff.

Raad van Advies

De stichting heeft de mogelijkheid tot het instellen van adviesraden. Er is een Adviesraad Dutch Design Week (DDW) ingesteld waarin momenteel 21 ontwerpers vanuit verschillende disciplines zitting hebben. De Adviesraad DDW komt gemiddeld twee keer per jaar bijeen.
Leden van de Adviesraad hebben de mogelijkheid om, ook buiten de vergaderingen om, het bestuur van advies te voorzien. De leden van de Adviesraad DDW vervullen hun taak geheel onbezoldigd. Leden Raad van Advies Dutch Design Week:

Zuzanna Skalska, Peter Kentie, Caroline Hummels, Bart Ahsmann, Piet Hein Eek, Rob van Hattum, Maarten Hendriks, Tjeerd Veenhoven, Daniel Neugebauer, Rob Almering, Lonny van Ryswyck, Leonne Cuppen, Miriam van der Lubbe, Jorge Alves Lino, Remco van der Craats, Bert Hagendoorn, Raffaela Vandermuhlen, Sjoerd Hoyinck, Jelle Mastenbroek, Thomas Widdershoven.

Onderschrijving codes

DDF onderschrijft de Code Cultural Governance, Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code

Dutch Design Week

World Design Embassies

Dutch Design Awards

What if Lab

Labels