Dutch Design Foundation laat zien hoe ontwerpers wereldwijd vormgeven aan een positieve toekomst

Dutch Design Foundation is optimistisch en gelooft in het probleemoplossende vermogen van ontwerpers om de wereld een betere plek te maken. Dutch Design Foundation biedt ontwerpers daarom kansen, ondersteuning, publiciteit en een platform. Maar hoe doen we dat precies?

We doen dit op verschillende manieren. Aan de hand van grote en kleine evenementen, exposities, talks, prijzen en debatten, biedt Dutch Design Foundation een platform voor de beste en meest veelbelovende ontwerpers. Op die manier helpen we hen om hun ideeën en werk te verspreiden.

De stichting faciliteert verschillende podia, zoals Dutch Design Week en Dutch Design Awards. En organiseert daarnaast verschillende jaarronde programma’s: World Design Embassies, What if Lab, Driving Dutch Design en Eindhoven Design District. Dutch Design Foundation stimuleert en inspireert, met een bereik tot ver buiten Nederland.

We stellen onszelf daarbij altijd een dubbele opgave: We versterken de positie en betekenis van Nederlandse ontwerpers en we laten zien hoe ontwerpers wereldwijd vormgeven aan een positieve toekomst. Om dat te bereiken manifesteert Dutch Design Foundation zich in vier rollen:

 • Matchmaker; we brengen ontwerpers in contact met opdrachtgevers
 • Accelerator; we versnellen het onderzoeks- of creatieproces
 • Podium; we bieden op verschillende manieren een internationaal podium
 • Inspirator; met verkenningen van de toekomst inspireren we hen die verandering kunnen bewerkstelligen

Lees hier ons publieksverslag 2021.
Lees hier ons publieksverslag 2022.

Bestuur

Martijn Paul;en
Martijn Paulen Director DDF Dutch Design Foundation E-mail
Katja Pahnke Director DDF Dutch Design Foundation E-mail

Office Management

Heidi van Heumen
Heidi van Heumen Office Manager Dutch Design Foundation E-mail
Elze Bosch
Elze Bosch Management Assistant Dutch Design Foundation E-mail

Programme & Community Dutch Design Week

Miriam van der Lubbe Creative Head DDW Dutch Design Week E-mail
Vincent van Herk
Vincent van Herk Head of DDW/DDA Dutch Design Week E-mail
Wisse Ankersmit
Wisse Ankersmit Programme & Community Manager Dutch Design Week E-mail
Maartje Gruijters
Maartje Gruijters Location & Community Manager Dutch Design Week E-mail
Marscha Simon
Marsha Simon Programme & Community Manager Dutch Design Week E-mail
Meis Suker Programme & Community Manager Dutch Design Week E-mail
Asha Capella Participant Manager Dutch Design Week E-mail

Dutch Design Awards

Marije Grund Senior Projectleider Dutch Design Awards Dutch Design Awards E-mail

Design Works

Marianne Aarnoudse
Marianne Aarnoudse Head of Design Works Dutch Design Foundation E-mail
Evelien ten Elsen
Evelien ten Elsen Senior Project Manager WDE World Design Embassies E-mail
Julie Trienekes
Julie Trienekens Manager Marketing, Communications & PR - Design Works Dutch Design Foundation E-mail
Penyue Yang
Penyue Yang Marketing & Communications Design Works Dutch Design Foundation E-mail
Maud Bongers Content developer Design Works Dutch Design Foundation E-mail
Dries van Wagenberg
Dries van Wagenberg Programme Manager What if Lab What if Lab E-mail
Justine Kontou Stakeholder manager & Senior Projectmanager What if Lab What if Lab E-mail
Antoinette Klawer
Antoinette Klawer Project Manager Eindhoven Design District Dutch Design Week E-mail

PR

Maxi Meissner
Maxi Meissner Manager PR & Media Dutch Design Foundation E-mail
Ingrid van der Wacht
Ingrid van der Wacht International & Public Affairs Dutch Design Foundation E-mail

Marketing Dutch Design Week & Awards

Sander Akkermans Digital Marketing Manager Dutch Design Foundation E-mail
Sabine Spierenburg Content Manager Dutch Design Week E-mail
Esteban Gomez Roselli
Esteban Gomez Rosselli Design editor & Social Media Dutch Design Foundation E-mail
Ruud Scheerens
Ruud Scheerens CRM & Platform Manager Dutch Design Foundation E-mail
Danielle Linders Head of Communications Dutch Design Foundation E-mail

Project Managent & Realisation | Dutch Design Week & Awards

Elise de Lange
Elise de Lange Senior Operations Manager Dutch Design Foundation E-mail
Marloes Philipse Project Manager Dutch Design Foundation E-mail
Romee Beernink
Romée Beernink Project Manager Dutch Design Foundation E-mail
Mine Stigter
Mine Stigter Project Manager Permits & Production Dutch Design Week E-mail
Marco Gelissen
Marco Gelissen Production Manager Klokgebouw Dutch Design Week E-mail
Marnix Baert
Marnix Baert Manager Production Dutch Design Foundation E-mail

Ticketing

Steffie van den Tillart Ticketing & Volunteers Dutch Design Week E-mail

Driving Dutch Design & DDW Young

Katja Lucas Senior Project Manager Design Works Dutch Design Foundation E-mail

Finance

Mia Theuws
Mia Theuws Administration Dutch Design Foundation E-mail
Hans Pieterse Finance Dutch Design Foundation E-mail

Team Development

Francoise Vos
Francoise Vos Project Manager Funds Dutch Design Foundation E-mail
Bart Janssen
Bart Janssen Funds Dutch Design Foundation
Marga Groot Zwaaftink Senior Accountmanager Partnerships Dutch Design Foundation E-mail
Djoeke Schoots Producer Design Tours Dutch Design Week E-mail
Josianne Bremmer Account Manager / Funds Dutch Design Foundation E-mail

Dutch Design Foundation is een stichting zonder winstoogmerk met een bestuur en een onafhankelijke Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder richten zich bij de uitvoering van hun taken naar de Governance Code Cultuur.

Raad van Toezicht

Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT) Dutch Design Foundation. De RvT vergadert gemiddeld vier keer per jaar en de leden dragen onafhankelijk en kritisch bij aan de besluitvorming. Leden van de RvT worden benoemd voor 4 jaar en kunnen maximaal 1 keer (voor eveneens een periode van 4 jaar) worden herbenoemd. De RvT vervult haar werkzaamheden geheel onbezoldigd. De Raad bestaat momenteel uit 5 leden:

Frank van Es (voorzitter)
Aangetreden: januari 2024, afloop eerste termijn januari 2028

Marleen Crooijmans
Aangetreden: december 2020, afloop eerste termijn december 2024

Marièlle Beek
Aangetreden: december 2020, afloop eerste termijn december 2024

Oscar Kneppers
Aangetreden: januari 2023, afloop eerste termijn januari 2027

Kim Dingler
Aangetreden: januari 2024, afloop eerste termijn januari 2028

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de organisatie alsmede voor het voeren van het financiële beheer en de uitvoering van de beleid en de strategie. Het bestuur van het Dutch Design Foundtion wordt gevormd door directeur / bestuurder Martijn Paulen en directeur / bestuurder Katja Pahnke.

Raad van Advies

De stichting heeft de mogelijkheid tot het instellen van adviesraden. Er is een Adviesraad Dutch Design Week (DDW) ingesteld waarin momenteel 21 ontwerpers vanuit verschillende disciplines zitting hebben. De Adviesraad DDW komt gemiddeld twee keer per jaar bijeen.
Leden van de Adviesraad hebben de mogelijkheid om, ook buiten de vergaderingen om, het bestuur van advies te voorzien. De leden van de Adviesraad DDW vervullen hun taak geheel onbezoldigd. Leden Raad van Advies Dutch Design Week:

Zuzanna Skalska, Peter Kentie, Caroline Hummels, Bart Ahsmann, Piet Hein Eek, Rob van Hattum, Maarten Hendriks, Tjeerd Veenhoven, Daniel Neugebauer, Rob Almering, Lonny van Ryswyck, Leonne Cuppen, Jorge Alves Lino, Remco van der Craats, Bert Hagendoorn, Raffaela Vandermuhlen, Sjoerd Hoyinck, Jelle Mastenbroek, Thomas Widdershoven.

Onderschrijving codes

Dutch Design Foundation onderschrijft de Code Cultural Governance, Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code.

Partnerschappen

Als Dutch Design Foundation zetten we het probleemoplossend vermogen van ontwerpers in om bij te dragen aan een betere wereld. We zijn ervan overtuigd dat we door het versterken van ontwerpkracht in onze samenleving een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een leefbare toekomst voor ons allemaal. Dat is nodig, want we hebben met elkaar (ook met het ontwerpveld) een samenleving ontworpen die piept en kraakt op belangrijke gebieden.

De maatschappelijke opgaven waar we als samenleving voor staan zijn groot. Ze vragen om fundamentele systeemveranderingen. We zijn van mening dat daarvoor samenwerking nodig is met partijen die impact kunnen maken op dat systeem. Én die, net als wij, de ambitie hebben de grote maatschappelijke opgaven aan te pakken door middel van de inzet van ontwerpkracht. Dat zijn partijen waarmee we diepgravend, onderzoekend en (her)ontwerpend aan de slag kunnen. Met als doel verandering en verbetering te realiseren op de grote vraagstukken. Denk aan duurzaamheid, stikstofproblematiek, brede welvaart, diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid, energie en voedsel.

Vanzelfsprekend evalueren we voor onszelf, en met partners, telkens of we met elkaar voldoende denk-, doe- en daadkracht delen om ook daadwerkelijk aan verandering te werken. We laten ons daarnaast in onze partnerschappen nooit beperken op wat geagendeerd kan worden. Voor verandering is de – soms schurende – agenderende kracht van ontwerp essentieel.

Partnerschappen bieden ons de mogelijkheid te ontdekken hoe we ontwerpkracht bij systeemorganisaties optimaal kunnen inzetten om maatschappelijke impact te realiseren. Daarnaast bieden business partners onmisbare steun aan Dutch Design Foundation.

Mission Club

De Mission Club is het netwerk waar ontwerpers en organisaties elkaar ontmoeten. Hier wordt kennis en ervaring gedeeld over de inzet van probleemoplossend ontwerpkracht binnen bedrijven, instituten, overheidsinstanties en meer. Het resultaat is meer creatief oplossingsvermogen bij urgente en complexe vraagstukken. Klik hier voor meer informatie.

What if Lab

World Design Embassies

 • College_van_Rijksadviseurs
 • Click_NL
 • Biobased Creations
 • Design_United
 • Health Hub Utrecht
 • Dutch Design Foundation

Dutch Design Awards

 • Logo DDW

Dutch Design Week

 • Stichting Doen
Labels