Nieuws

Frank van Es en Kim Dingler treden toe tot Raad van Toezicht Dutch Design Foundation

Nieuws
19 februari, 2024
Artikel

Met veel genoegen melden we de benoeming van Frank van Es als de nieuwe voorzitter en Kim Dingler als nieuw lid van de Raad van Toezicht van Dutch Design Foundation.

In de afgelopen periode heeft de waaier aan activiteiten en verantwoordelijkheden van Dutch Design Foundation zich verder verbreed en zijn we tal van nieuwe samenwerkingen aangegaan. Vanuit onze rol als aanjager en matchmaker hebben we de private en publieke wereld bij elkaar gebracht en verbonden aan ontwerpers. Wij geloven immers dat de voorwaartse denk- en doekracht van ontwerpers hen in staat stelt om oplossingsrichtingen te bedenken voor uitdagingen waar wij als mens, als land en als wereld mee te maken krijgen. Het is dan ook onze missie om ontwerpkracht in onze samenleving te versterken. Een missie die Frank van Es en Kim Dingler van harte onderschrijven en ondersteunen. Wij zijn trots en dankbaar dat zij een actieve rol willen spelen in het vervullen van die missie. Met hun toetreding heeft Dutch Design Foundation een sterke, multidisciplinaire en onafhankelijke Raad van Toezicht (RvT) van vijf personen, waarmee we vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Onze RvT bestaat vanaf heden uit de volgende personen: Frank van Es (voorzitter), Marleen Crooijmans, Marièlle Beek, Oscar Kneppers en Kim Dingler.

We stellen Frank en Kim graag nader voor:

Met Frank van Es als onze voorzitter van de RvT heeft Dutch Design Foundation (DDF) een ervaren én jonge bestuurder aan boord. Met zijn ervaring als algemeen directeur van TwynstraGudde en eerder als organisatieadviseur zal hij in zijn rol een bijdrage leveren aan de strategische ontwikkeling en groei van de organisatie.

Frank is zelf nauw betrokken bij de ontwikkeling van social design als ontwerp-perspectief en heeft in de praktijk ervaren dat een ontwerpende aanpak – met bijbehorende positieve blik op de toekomst – daadwerkelijk bijdraagt aan maatschappelijke transities voor elkaar krijgen. Hij ziet hierin een mooi perspectief voor DDF en ontwerpers, zowel nationaal als internationaal.

Kim Dingler is momenteel Chief Operations Officer en heeft de dagelijkse leiding over het creatieve bureaunetwerk ACE. Door haar achtergrond bij o.a. Heineken, Talpa en BBDO en als bestuurder van de ADCN (Art Directors Club Nederland) heeft ze een grote passie voor creativiteit. Kim is overtuigd van de rol van creatieven bij het vormgeven van onze maatschappij. 

Labels