Nieuws

Publieks-jaarverslag 2023

DDW23 (Foto: Max Kneefel)
Nieuws
27 juni, 2024
Artikel

Met gepaste trots presenteren wij hierbij het publieksjaarverslag 2023 van Dutch Design Foundation.

In 2023 zijn de vele uitdagingen waar we als wereld en als mensheid mee te maken hebben op steeds indringendere wijze zichtbaar en merkbaar geworden. Van desastreuse ontwrichting van de natuur en bijkomende klimaatverandering tot enorme opgaven op maatschappelijk vlak. Armoede, ongelijkheid, geweld, onveiligheid, polarisatie spelen op elk niveau: globaal, landelijk, stedelijk, maar ook in de gemeenschappen, achter de voordeur, tot op individueel niveau. De oplossingen moeten daarbij ook nog eens vanuit alle denkbare richtingen komen: van de wereldpolitiek en bedrijven tot de ontwerper en elke individuele inwoner. 

Hoe complex de opgaven en oplossingen ook zijn, ze zijn terug te voeren tot voor Dutch Design Foundation twee leidende vragen: 

1. Hoe gaan we om met de planeet?
2. Hoe gaan we om met elkaar? 

Deze vragen leggen bloot waar het in de kern om gaat. De keuzes die we met elkaar maken. Wat vinden we goed en wat niet? Waar geloven we in? Hoe delen we dat met elkaar? Hoe leren we dat? Welke producten en diensten gebruiken we? Hoe richten we ons publieke domein in, en onze leefomgeving? Oftewel: hoe ontwerpen en realiseren we een andere manier van samenleven? Met andere gewoontes, andere consumptiepatronen en misschien zelfs een andere moraal. Eigenlijk gaat het dus om een andere ‘cultuur van samenleven’. 

Wij zijn optimisten, zo tekenden we al op in onze eerdere publieksverslagen. En dat blijven we. Wij geloven in het vermogen van mensen om hun samenleving mede vorm te geven en te veranderen. Daarbij zijn we ervan overtuigd dat ontwerpers essentieel kunnen bijdragen aan de opgaven waar we als samenleving voor staan. 

We wensen je veel inspiratie en optimisme. Dit publieksverslag staat er alvast bol van. Lees het hier.

Labels