Nieuws

Rabobank en Dutch Design Foundation tekenen overeenkomst als transitiepartners

Dutch Design Foundation stelde afgelopen dinsdag tijdens de aftrap van het nieuwe designjaar transitiepartner Rabobank voor (Foto: about.today)
Nieuws
30 maart, 2023
Artikel

Rabobank en Dutch Design Foundation gaan een driejarig partnerschap aan waarin de energie- en voedseltransitie en de beweging naar een meer inclusieve samenleving centraal staan. ‘We gaan voor andere oplossingen en methodieken, voor verandering en verbetering.’

Met elkaar hebben we in Nederland een welvarende maar op belangrijke gebieden ook onhoudbare samenleving ontworpen. Een samenleving die inmiddels piept en kraakt. Hoe gaan we om met onze planeet? Hoe gaan we om met elkaar? Belangrijke vragen voor de toekomst. Zeker is dat we nieuwe antwoorden, nieuwe principes en oplossingen nodig hebben voor het vormgeven van een beter Nederland. Het gaat om systeemvragen en fundamentele systeemveranderingen.

Alles bevragen

Dutch Design Foundation (DDF) ziet in Rabobank een systeempartner die DDF in de gelegenheid stelt om een coalitie van partners te smeden, waaronder de wetenschap en andere betrokken stakeholders. Samen kunnen we diepgravend, onderzoekend en (her)ontwerpend aan de slag met onderwerpen als duurzaamheid, stikstofproblematiek, brede welvaart, diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid, energie en voedsel.

Igor van Hooff, zakelijk directeur DDF: “Dat zijn grote ambities, maar we hebben te maken met grote maatschappelijke opgaven. We gaan alles bevragen en agenderen, juist als het ongemakkelijk wordt. Dat geldt ook voor onszelf. In een transitiesamenwerking mag geen onderwerp onbespreekbaar zijn. We moeten bestaande patronen durven doorbreken en gekozen afslagen en heilige huisjes uit verleden en heden loslaten. We stropen de mouwen hoger op dan ooit en gaan op zoek naar andere oplossingen en methodieken, naar verandering en verbetering.”

Maatschappelijke impact

In het huidige regeerakkoord staat het volgende statement: ‘We betrekken de creatieve industrie bij grote maatschappelijke opgaven’. Rabobank verweeft in haar eigen missie de energie- en voedseltransitie en de beweging naar een meer inclusieve samenleving en ziet DDF als een versnellende partner bij deze opgaven.

Marc Cootjans, directeur coöperatieve Rabobank: “De verbeeldingskracht uit de creatieve wereld speelt een cruciale rol bij de grote transities in onze samenleving. In het kader van het partnership met DDF kijkt Rabobank ernaar uit om haar netwerken, kennis en financieringsmogelijkheden in te zetten. Dit met het doel om de beste ideeën uit deze wereld te ondersteunen, zodat ze op schaal komen en een grote maatschappelijke impact krijgen.”

Expeditie naar de toekomst

Afgelopen Dutch Design Week tekenden Rabobank en DDF al de intentieverklaring ‘Expeditie naar de toekomst van Nederland’, waarin de contouren van het partnership duidelijk werden. Nu is ook de handtekening onder het transitiepartnership gezet, met de bedoeling de komende drie jaar samen aan de slag te gaan. Binnenkort gaat de samenwerking van start met ontwerpend onderzoek.

Verily Klaassen, hoofd Kunstzaken Rabobank: “Ik ben ervan overtuigd dat we kunstenaars en ontwerpers nodig hebben. Rabobank gelooft dan ook in de kracht van design en kunst; als kennisbron, als aanjager van verandering en als drager van fundamenteel onderzoek. Dat laten we zien in het Rabo Art Lab; een vrije ruimte in de bank. Een werkplaats waar we kunstenaars uitnodigen, waar vragen gesteld kunnen worden, artistiek onderzoek gedaan wordt, en efficiëntie nu eens níet de boventoon voert. Wij moeten ook ons eigen kritische tegengeluid durven organiseren. Ik verheug me enorm om de komende jaren samen met DDF op expeditie naar onbekend terrein te gaan en hier verder vorm aan te geven.”

Labels