Nieuws

De creatieve industrie komt samen in ‘This Is Not A Simulation!’

Nieuws
5 juni, 2020
Artikel

Op woensdag 3 juni trapte ‘This Is Not A Simulation!, een programma geïnitieerd door The Creative Industries Fund, de Federatie Creatieve Industrie en Dutch Design Foundation, af met een eerste lancering van ideeën. Bekijk de opname van de ‘livecast’.

Het coronavirus is van grote impact op de samenleving en economie. Ook de creatieve industrie wordt zwaar geraakt. Verdienmodellen van de sector zijn niet robuust genoeg om tegenspoed te weerstaan, zelfs niet voor heel even. Het ontbreekt de sector aan reserves en veerkracht, daarnaast lijkt de sector nog geen antwoord te hebben op een permanent gewijzigde leef- en werksituatie. ‘This Is Not A Simulation!‘ wil de Nederlandse creatieve industrie samenbrengen om aan de slag te gaan met de uitdagingen voor de toekomst en wil onconventionele denkrichtingen onderzoeken die de veerkracht en weerbaarheid van de ontwerpsector stimuleren.

De komende periode zal een aantal thema’s worden behandeld door middel van een ‘live’ magazine gevormd door een onafhankelijke, steeds wisselende redactieraad. De uitkomsten worden publiekelijk gepresenteerd aan een volgende redactieraad die het stokje vervolgens na drie weken doorgeeft aan weer een volgende redactieraad. De activiteiten die uit de verschillende redactieraden voortkomen, zullen onder andere worden gedeeld tijdens Dutch Design Week 2020.

Centrale vragen

  • Hoe gaan we in de toekomst beter en anders samenwerken?
  • Welke verdienmodellen zijn beter bestand tegen tegenspoed?
  • Hoe zorgen we voor nieuwe vormen van opdrachtgeverschap?
  • Hoe kunnen we ontwerpkracht bij urgente maatschappelijke vraagstukken beter borgen?
  • Hoe kunnen we onszelf als creatieve industrie beter organiseren?
  • Hoe kan talent zich beter positioneren, meer divers, inclusief en internationaal?

Afgelopen woensdag kwam de eerste redactieraad samen, bestaande uit Martijn de Waal, Pauline van Dongen, Jeroen van de Eijnde, Kevin de Randamie, Afaina de Jong en Antoinette Hoes. Het programma start om 14:00 uur onder leiding van moderator Saskia van Stein. Sprekers zijn o.a. Tina Lenz, Nadine Ridder en Magriet Koedooder. Bekijk de opname van de livecast hieronder.

Labels