Nieuws

Driving Dutch Design start samenwerking met Stichting Stokroos

Nieuws
1 mei, 2021
Artikel

Voor het katalysatorprogramma Driving Dutch Design (DDD) is Dutch Design Foundation (DDF) samen met haar partners ABN AMRO en Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) een samenwerking aangegaan met Stichting Stokroos. De stichting wil via deze samenwerking bijdragen aan talentontwikkeling van ontwerpers en hoopt zo bovendien het bereik onder ontwerpers te vergroten.

Stichting Stokroos streeft naar een samenleving waarin beeldend kunstenaars, vormgevers en ontwerpers een prominente rol spelen. Als springplank voor veelbelovend talent wil Stokroos bijdragen aan de ontwikkeling van deze groep makers. Ze doen dit met een donatieprogramma, een talentontwikkelingsprogramma met stipendia, door middel van samenwerkingsverbanden en individuele coachingstrajecten. De ondersteuning van het talentenprogramma DDD is dan ook een logische stap.

Directeur Joost Vrieler: “We zien uit naar de samenwerking met DDD omdat daarin voor ons een aantal van onze aandachtspunten samenkomen. Niet alleen ontwikkelt een aantal talentvolle ontwerpers zich op artistiek en zakelijk vlak, maar ook wordt toegewerkt naar een passende presentatie tijdens Dutch Design Week waardoor hun zichtbaarheid een grote impuls krijgt. Dat en passant ook aan een stevig professioneel netwerk wordt gebouwd, is een grote bonus. We zijn blij aan de reeds succesvolle samenwerking van de initiële partners een nieuwe laag toe te kunnen voegen.”

Ook Martijn Paulen, directeur van DDF, de organisatie achter Dutch Design Week, is enthousiast: “De doelstelling van Stichting Stokroos sluit aan bij onze overtuiging dat het belang van visionaire en innovatieve ontwerpers niet kan worden overschat en dat wij als samenleving niet zonder deze gidsende voorhoede kunnen. De bijdrage van Stichting Stokroos aan DDD zorgt ervoor dat het jaarlijkse programma van DDD niet alleen een springplank is voor jong talent maar bovendien het fundament legt voor gezonde creatieve ondernemingen.”

Samenwerking

Driving Dutch Design (DDD) helpt jaarlijks circa vijfentwintig ontwerpers – de ‘Drivers’ – op weg in de wereld van het creatief ondernemerschap, aan de hand van o.a. masterclasses en persoonlijke begeleiding door ABN AMRO-coaches. De samenwerking met Stichting Stokroos maakt het mogelijk om het programma over de volledige breedte te professionaliseren.

Zo wordt er gewerkt aan een betere inhoud en structuur van het programma zelf, waarbij we de hybride leervormen die we tijdens deze pandemie hebben omarmd zullen benutten.

Daarnaast zal er samen met alumni-Drivers, op het gebied van leren, netwerken en samenwerken een aanbod worden ontwikkeld waarmee de verdere professionalisering van zowel de Drivers als hun creatieve netwerk kan worden ondersteund.

Ook wordt er gekeken naar een nieuwe benadering van Bureau DDD, het tijdelijke bedrijf waar vanuit de Drivers jaarlijks werken aan een presentatie op Dutch Design Week (DDW). In deze 2.0 versie is er ruimte voor de ambities van de individuele Drivers in hun zoektocht naar het voor hen gewenste DDW-podium.

En, als klap op de vuurpijl, draagt de samenwerking bij aan de ontwikkeling van een nieuwe DDD website waarop alle profielen en initiatieven van Bureau DDD te vinden zullen zijn.

Madeleine van Lennep, directeur van de BNO, is verheugd over deze hoge mate van inhoudelijke samenwerking: “Stichting Stokroos is voor ons veel meer dan een welkome financier. Stokroos toont zich een waarachtige partner: vanwege de open dialoog over wensen en mogelijkheden, de oprechte belangstelling en nieuwsgierigheid en de wil om verschil te maken.”

Labels